დაეხმარეთ უკრაინიდან იძულებით გადაადგილებულ ადამიანებს
უკრაინაში ჰუმანიტარული კრიზისის გამო, ადამიანებს სასწრაფოდ სჭირდებათ დროებითი საცხოვრებელი. დარეგისტრირდით Airbnb.org‑ზე, თუ გსურთ, დაეხმაროთ მათ.
ვრცლად

გაუღეთ საკუთარი სახლის კარი რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს

ჩვენი გაერთიანების წევრებთან თანამშრომლობით დროებით საცხოვრებელს უზრუნველვყოფთ ისეთ საგანგებო ვითარებებში, როგორიცაა სტიქიური უბედურებები, COVID-19 თუ სხვა.

2012 წლიდან რთულ ვითარებაში აღმოჩენილმა 100 000‑მა ადამიანმა იპოვა დროებითი საცხოვრებელი.

Airbnb მასპინძლები მსოფლიო მასშტაბით გვერდში უდგანან მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება. გაიცანით ადამიანები, რომელთა გარეშეც არაფერი გამოვიდოდა.

შეიტყვეთ, როგორ გაერთიანდნენ კარმენი და მისი მეზობლები ქარიშხალ „მარიას“ შემდეგ.

სტიქიური უბედურებების დროს გაერთიანების წევრები ერთმანეთის გვერდით ვართ. Airbnb.org-ის პროგრამების მეშვეობით ადამიანებს შეუძლიათ თავიანთი საცხოვრებლების უფასოდ შეთავაზება მათთვის, ვისაც ევაკუაცია ესაჭიროება.

ლტოლვილებს და თავშესაფრის მაძიებლებს, რომლებიც საცხოვრებლად უცხო ქვეყანაში გადადიან, მრავალი პრობლემა ხვდებათ. ახალი ცხოვრების დაწყებისას უფასო დროებითი საცხოვრებლის ქონა მათ სულიერ სიმშვიდეს ანიჭებს.

შეიტყვეთ, როგორ ვთანამშრომლობთ CORE‑თან და სხვა პარტნიორებთან ვაქცინებზე თანასწორი წვდომისთვის.

სერიოზული სტიქიური უბედურების შემდეგ აღდგენას, შესაძლოა, წლები დასჭირდეს. Airbnb.org ხელს უწყობს სამაშველო სამსახურების იმ მუშაკების დაბინავებას, რომლებსაც განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ აღნიშნულ საქმეში.

შინაურობის განცდა მთელ მსოფლიოში: Airbnb.org‑ის ვალდებულებები

დღეს, 8-წლიანი გამოცდილების და ცოდნის საფუძველზე, ვაცხადებთ პიროვნული მრავალფეროვნების, თანასწორობისა და წინასწარგანწყობებისგან თავისუფალი დამოკიდებულების ხელშეწყობაზე ზრუნვისთვის მზადყოფნას.

სხვა არაკომერციულ ორგანიზაციებს გრძელვადიანი შედეგების მიღწევაში ვეხმარებით.

გაიცანით რამდენიმე პარტნიორი, რომლებიც Airbnb.org-ის ფორმირებაში დაგვეხმარა.
IMC გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას და მასთან დაკავშირებულ მომსახურებებს სთავაზობს სტიქიური უბედურებების შედეგად დაზარალებულებს მსოფლიოს მასშტაბით. ისინი ამზადებენ ადამიანებს, რომ თანდათან დაძლიონ კრიზისი და თავდაჯერებულობა მოიპოვონ.
საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტი არის ორგანიზაცია, რომელიც ზრუნავს მსოფლიოს უმძიმესი ჰუმანიტარული კრიზისის მოგვარებაზე და ეხმარება კონფლიქტებისა და სტიქიური უბედურებისგან დაზარალებულ ადამიანებს, რომ გადარჩნენ, ძალები აღიდგინონ და ახალი ცხოვრება დაიწყონ.
HIAS არის ებრაული საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ლტოლვილებს, თავშესაფრის მაძიებლებსა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს ეხმარება და მათზე ზრუნავს.
Build Change არის ორგანიზაცია, რომელიც სტიქიური უბედურების თავიდან აცილებასა და მისგან გამოწვეული შედეგების მოგვარებაზე ზრუნავს. ის ცდილობს, ადგილობრივები სტიქიური უბედურებისადმი გამძლე საცხოვრებლებით უზრუნველყოს.
CORE ზრუნავს სტიქიური უბედურებისთვის მოსახლეობის მზადყოფნასა და საპასუხო ზომების მიღებაზე, ასევე, ეხმარება კრიზისისგან დაზარალებულ თუ საფრთხეში მყოფ ადამიანებს.
წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაცია მსოფლიოს უდიდესი ჰუმანიტარული ორგანიზაციაა. ის აერთიანებს წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის 192 ეროვნულ საზოგადოებას, რომელთა მიზანიც ადამიანების ცხოვრების გადარჩენა და მათთვის ღირსეული პირობების შექმნაა.
Airbnb.org-ის ლოგო
Mercy Corps-ის ლოგო

ჩვენ ერთად აღვადგენთ ყველაფერს.

2018 წლის აგვისტოში ინდონეზიის კუნძულ ლომბოკზე მიწისძვრების სერია მოხდა. რეგიონში აღდგენითი სამუშაოებისთვის Mercy Corps-ის სამაშველო სამსახურის მუშაკები გაემგზავრნენ, რომელთაც გაერთიანების მეშვეობით კომფორტული საცხოვრებლები იპოვეს.