ჩვენი მისიაა გასაჭირში მყოფი ადამიანების საცხოვრებლით, რესურსებითა და მხარდაჭერით უზრუნველყოფა.
Airbnb-ს პროგრამა Open Homes 8 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ეხმარებოდა რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს. Airbnb.org ახალი თავია მის ისტორიაში. ჩვენ ვართ 501(c)(3) კატეგორიის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელსაც დირექტორთა საბჭო მართავს და კონკრეტული მისია აქვს.

როგორ დავიწყეთ.

2012
ოქტომბერი

იდეა მასპინძელმა მოგვაწოდა

ნიუ-იორკს თავს დაატყდა ისტორიაში ყველაზე სასტიკი ქარიშხალი „სენდი“. შელი, ბრუკლინში მცხოვრები Airbnb მასპინძელი, დაუკავშირდა Airbnb-ს, რომ გაერკვია, შეეძლო თუ არა უფასოდ შეეთავაზებინა საცხოვრებელი ევაკუირებულებისთვის. Airbnb-ს გუნდი საათობით მუშაობდა იმისთვის, რომ ეს შესაძლებლად ექცია, ცოტა ხანში კი 1000-ზე მეტმა მასპინძელმა გაუღო საკუთარი სახლის კარი დროებითი საცხოვრებლის მაძიებლებს.

2013
ივნისი

Airbnb-ს მეშვეობით მეტ მასპინძელს შეუძლია სხვების დახმარება

Airbnb იწყებს სტიქიური უბედურებების დროს დახმარების პროგრამას, რომელიც მასპინძლებს მთელ მსოფლიოში საშუალებას აძლევს, თავიანთი საცხოვრებლები უფასოდ შესთავაზონ სტიქიური უბედურებების დროს დაზარალებულებს.

2015
აპრილი — მაისი

მთელი მსოფლიოს მასპინძლები საცხოვრებლებს სთავაზობენ სამაშველო სამსახურების მუშაკებს

ნეპალში მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ Airbnb საქმეში ერთვება. მასპინძლები ხვდებიან სამაშველო სამსახურების მუშაკების პირველ ჯგუფს, რომელთაც თან ახლავთ მოხალისეები ორგანიზაციიდან All Hands and Hearts.

მაისი — სექტემბერი

Airbnb თანამშრომლობს არაკომერციულ ორგანიზაციებთან მათი დახმარების მიზნით

საგანგებო სიტუაციების ფედერალურ სააგენტოსთან (FEMA) ერთად, მასპინძლებსა და სტუმრებს კრიზისისთვის მზადყოფნაში ვეხმარებით. საბერძნეთსა და ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე Airbnb თანამშრომლობას იწყებს Mercy Corps-სა და საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტთან, რომ დაეხმაროს სირიაში ლტოლვილების კრიზისის დროს წინა ხაზზე მებრძოლ სამაშველო სამსახურების მუშაკებს.

ამას გარდა, კლიენტებისა და თანამშრომლების დასაბინავებლად Airbnb-ს გრანტებით სარგებლობას იწყებს 15-ზე მეტი ორგანიზაცია, მათ შორის, Service Year Alliance, Make-a-Wish და Summer Search.

2016
ივნისი

მასპინძელთა გაერთიანება გამოეხმაურა სროლას ღამის კლუბ Pulse-ში

ადგილობრივი მთავრობის თხოვნით, Airbnb-მ, Uber-მა და JetBlue-მ საცხოვრებლით, ავიაბილეთებით და სახმელეთო ტრანსპორტით უზრუნველყვეს ოჯახები, რომლებიც ახლობლების დაკრძალვაზე თუ საავადმყოფოში მათ მოსანახულებლად მიემგზავრებოდნენ. მასპინძელთა გაერთიანებამ მაშინ პირველად შესთავაზა საცხოვრებლები მასობრივი სროლით დაზარალებულ ადამიანებს.

სექტემბერი

თეთრი სახლი კერძო სექტორს მოუწოდებს, ჩაერთოს ლტოლვილთა გლობალური კრიზისის მოგვარების საქმეში. Airbnb მოწოდებას ეხმაურება. Airbnb-ს თანადამფუძნებელი ჯო გებია ერთ-ერთი იყო იმ 20 მენეჯერს შორის, რომლებსაც პრეზიდენტმა ობამამ ლტოლვილთა გლობალური კრიზისის მოგვარებაში ჩართვა სთხოვა.

ნოემბერი

Airbnb-მ თანამშრომლობა დაიწყო Make-a-Wish-თან, რომ 2017 წლის განმავლობაში დღეში ერთი ბენეფიციარი ოჯახის სურვილი შეესრულებინა.

2017
იანვარი

Airbnb საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტს მხარდაჭერას სთავაზობს

Airbnb საცხოვრებლით უზრუნველყოფს შვიდი მეტწილად მუსლიმანური ქვეყნიდან იძულებით გადაადგილებულ ლტოლვილებს, რომლებსაც აშშ-ში გაცემული ბრძანების მიხედვით, დროებით უარი ეთქვათ ქვეყანაში შემოშვებაზე. ამას გარდა, 4 წლის განმავლობაში, Airbnb საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტისთვის 4 მილიონ აშშ დოლარს გაიღებს იძულებით გადაადგილებული პირების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით.

ივნისი

Airbnb ოფიციალურად წარმოგიდგენთ Open Homes-ს

ლტოლვილთა საერთაშორისო დღეს Airbnb-მ გამოაცხადა, რომ Open Homes-ის ფარგლებში ადამიანების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის კუთხით ძალისხმევას გააორმაგებდა. აღნიშნულმა პროგრამამ მასპინძლებს საშუალება მისცა, უფასოდ შეეთავაზებინათ საცხოვრებელი ადამიანებისთვის, რომლებიც სტიქიური უბედურებით დაზარალდნენ ან კონფლიქტს გამოექცნენ.

აგვისტო — სექტემბერი

გაერთიანება დღემდე 20 000-ზე მეტ ადამიანს დაეხმარა

Open Homes გაერთიანება ერთდროულად 4 სტიქიურ უბედურებას გამოეხმაურა. ქარიშხალ „ჰარვის“ მასპინძელთა გაერთიანების მხრიდან ყველაზე დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. სულ რაღაც ერთ თვეში მასპინძლები 3 შტატიდან ევაკუირებულ 2000-ზე მეტ პირს დაეხმარნენ. ამავდროულად, მასპინძლებმა სახლის კარი გაუღეს ადამიანებს, რომლებიც ქარიშხალ „მარიას“, ქარიშხალ „ირმას“ და მეხიკოში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალდნენ.

2018
სექტემბერი

Airbnb წარმოგიდგენთ პაციენტებისთვის შეთავაზებული საცხოვრებლების ინიციატივას

Biden Cancer Summit-ზე Airbnb-მ წარმოადგინა ინიციატივა, რომლის თანახმადაც, Hospitality Homes-თან, Fisher House-თან და Make-A-Wish-თან თანამშრომლობით ის პაციენტებს საცხოვრებლებს შესთავაზებს. მისი მეშვეობით Open Homes-ის წევრები უფასოდ შესთავაზებენ საცხოვრებელს მათ, ვისაც მკურნალობის მიზნით შორ მანძილზე გამგზავრება უწევს.

ნოემბერი

მასპინძლები კალიფორნიაში გაჩენილ ორ სხვადასხვა ხანძარს გამოეხმაურნენ

კალიფორნიაში გაჩენილი ხანძრების, „კემპისა“ და „ვულსის“, შემდეგ 2500-ზე მეტმა მასპინძელმა გაუღო სახლის კარი დაზარალებულებს და 2300-ზე მეტმა ადამიანმა იპოვა საცხოვრებელი.

2019
მაისი

Airbnb მასპინძლებს Open Homes-ის მხარდასაჭერად თანხის გაღების შესაძლებლობას სთავაზობს

მასპინძლებს სურდათ, Open Homes-ში მონაწილეობის მეტი შესაძლებლობა ჰქონოდათ. სწორედ ამიტომ, Airbnb წარმოგიდგენთ შემოწირულობების პლატფორმას, რომლის მეშვეობითაც მასპინძლებს შეუძლიათ თავიანთი შემოსავლიდან გაიღონ გარკვეული პროცენტი Open Homes-ის პარტნიორი არაკომერციული ორგანიზაციების სასარგებლოდ და ამგვარად შესაბამისი საჭიროების მქონე ადამიანების დაბინავებაში დაეხმარონ.

2020
იანვარი

მასპინძლებმა ავსტრალიაში გაჩენილი ტყის ხანძრების დროს ახალ სამხრეთ უელსსა და ვიქტორიაში 1000-ზე მეტ დაზარალებულს შესთავაზეს თავშესაფარი. ეს დღემდე Open Homes-ის ფარგლებში გაწეული ყველაზე დიდი დახმარებაა.

მარტი

მასპინძელთა გაერთიანება გამოეხმაურა COVID-19-ის პანდემიას

Airbnb მასპინძლებს სთავაზობს ახალ საშუალებას, რომ მონაწილეობა მიიღონ COVID-19-თან მებრძოლი მედიკოსებისა და სხვა სპეციალისტების უსაფრთხო საცხოვრებლებით უზრუნველყოფაში.

აპრილი

Airbnb აფართოებს შემოწირულობების პლატფორმას, რომ ყველა მსურველმა შეძლოს თანხის გაღება იმ არაკომერციული ორგანიზაციების სასარგებლოდ, რომლებიც კორონავირუსთან წინა ხაზზე მებრძოლებს საცხოვრებლის პოვნაში ეხმარება.

დეკემბერი

Airbnb წარმოგიდგენთ Airbnb.org-ს

Airbnb აფუძნებს Airbnb.org-ს და აღნიშნავს Open Homes პროგრამის ფარგლებში მასპინძლებისა და პარტნიორების მიერ მიღწეულ წარმატებას. როგორც დამოუკიდებელი არაკომერციული ორგანიზაცია, Airbnb.org მასპინძლებს რთულ ვითარებაში აღმოჩენილი ადამიანებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზებასა და რესურსების გაზიარებაში დაეხმარება.

გაიცანით დირექტორთა საბჭოს წევრები.

Jennifer Bond

„Airbnb-მ უკვე დაამტკიცა, რომ უცნობ ადამიანებს ერთმანეთთან აახლოებს. Airbnb.org-ის მიზანია, ამ პოტენციალზე დაყრდნობით, ადამიანების ცხოვრება და მსოფლიო უკეთესობისკენ შეცვალოს. ამ პროგრამაში მონაწილეობა დიდი პატივია“.

Joe Gebbia

„შთამაგონებელია, რომ ერთი მასპინძლის შეტყობინებამ საფუძველი დაუდო მოძრაობას, რომელიც ადგილობრივებისთვის საცხოვრებლის შეთავაზების მსურველ 100 000 ადამიანს აერთიანებს. რთულ ვითარებაში ერთმანეთის გვერდში დგომა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია“.

Sharyanne McSwain

„თავს ზემოთ ჭერი ადამიანისთვის ერთ-ერთი უმთავრესია, Airbnb.org-ის გუნდი კი თავისი პროგრამის მეშვეობით საცხოვრებლით უზრუნველყოფს მათ, ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება“.

Melissa Thomas-Hunt

„მძიმე ვითარებაში მყოფი ადამიანების დაბინავება ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური და სოლიდარული ქმედებაა. მოხარული ვარ, რომ ასეთ მნიშვნელოვან საქმეში საკუთარი წვლილის შეტანა შემიძლია“.

Jocelyn Wyatt

„Airbnb.org-ის ხელმძღვანელებს რომ შევუერთდი, ძალიან სასიხარულო იყო, რადგან ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა შეგვიძლია შესაბამისი საჭიროების მქონე ადამიანების დაბინავებაში“.

ჩვენი მუშაობის პრინციპის შესახებ.

არაკომერციულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა

Airbnb.org გრანტებით ეხმარება იმ არაკომერციულ ორგანიზაციებს, რომლებიც რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს დროებით საცხოვრებელს, რესურსებსა და სპეციალურ დახმარებას სთავაზობს. ამას გარდა, Airbnb‑ს მეშვეობით მასპინძლები საცხოვრებელს უფასოდ ან ფასდაკლებით სთავაზობენ მათ, ვისაც ის ყველაზე მეტად სჭირდება.

სამართლიანობაზე ზრუნვა

გვწამს, რომ ჩვენი ძალისხმევის და რესურსების მეშვეობით სამყარო უფრო სამართლიანი გახდება. Airbnb.org ინვესტიციას დებს იმ ორგანიზაციებში, რომელთა სტრატეგიები და პროგრამები შეესაბამება საზოგადოებაში სამართლიანობის გავრცელების კუთხით ჩვენს ვალდებულებას.

რა გავლენას ვახდენთ ჩვენ

ჩვენ ვცდილობთ განვსაზღვროთ, როგორ აისახება ჩვენი დაფინანსებისა და დაბინავების პროგრამა სტუმრების ფსიქოსოციალური კეთილდღეობის გაუმჯობესების, ფინანსური ტვირთის შემსუბუქების, გაერთიანების გაძლიერებისა და შინაურობის განცდის საქმეზე.

პარტნიორობა და გრანტები

Airbnb.org ამჟამად არ იღებს დაფინანსებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს. 2021 წელს უშუალოდ შესაბამის არაკომერციულ ორგანიზაციებს გავუზიარებთ ინფორმაციას მომავალი საგრანტო ციკლის შესახებ.

Airbnb, Inc.-თან თანამშრომლობის შესახებ

Airbnb.org არის დამოუკიდებელი, საზოგადოების მიერ მხარდაჭერილი, 501(c)(3) კატეგორიის არაკომერციული ორგანიზაცია. Airbnb.org უფასოდ იყენებს Airbnb, Inc.-ის ტექნოლოგიას, მომსახურებებსა და სხვა რესურსებს საკუთარი საქველმოქმედო მიზნების განსახორციელებლად. Airbnb.org არის Airbnb, Inc.-ისგან დამოუკიდებელი და ცალკე მდგომი სუბიექტი Airbnb, Inc. არ ითვალისწინებს მომსახურების გადასახადებს Airbnb.org-ის მეშვეობით გაფორმებული ჯავშნებისთვის.

Open Homes პროგრამა შეიქმნა Airbnb‑ს მიერ, მასპინძლების გულისხმიერების შთაგონებით, იმ ადამიანების დასახმარებლად, რომლებსაც დროებითი საცხოვრებელი სჭირდებათ. Open Homes პროგრამას მალე Airbnb.org გაუძღვება და ის იზრუნებს იმ ღონისძიებების გატარებაზე, რომლებიც Airbnb.org‑ის საქველმოქმედო მიზნებსა და მისიას შეესაბამება.