უმასპინძლეთ რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ ადამიანებს

დაგვეხმარეთ, რომ ერთად მეტი შევძლოთ

დადგა კრიტიკული მომენტი. ათიათასობით ადამიანი ცდილობს, თავი დააღწიოს ავღანეთს, რადგან მშობლიურ ქვეყანაში შექმნილი კრიზისი მათი სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველია. ჩვენი გაერთიანების წევრი მასპინძლების გულუხვობის მაგალითზე, Airbnb.org‑მა გააერთიანა ძალები განსახლების სააგენტოებთან, რომ ერთად დავუფინანსოთ დროებით საცხოვრებლებში განთავსება 20 000 ავღანელ ლტოლვილს. მასპინძლებს შეუძლიათ უფრო მეტი ადამიანის დახმარება, თუ მათ დროებით საცხოვრებელს უფასოდ ან ფასდაკლებით შესთავაზებენ. თქვენი წვლილის შეტანა შეგიძლიათ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ Airbnb‑ს მეშვეობით არასოდეს გიმასპინძლიათ.

უმასპინძლეთ ფასდაკლებით

შეიქმნა ავღანელი ლტოლვილებისთვის დროებითი საცხოვრებლების პოვნის გადაუდებელი, უპრეცედენტო საჭიროება. Airbnb.org დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფს 20 000 ავღანელ ლტოლვილს.

მასპინძლობის წესი

 • დაეხმარეთ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს — შესთავაზეთ დროებითი საცხოვრებელი უფასოდ ან ფასდაკლებით, რამდენიმე დღით ან კვირით.
 • ჩვენი პარტნიორი არაკომერციული ორგანიზაციები გრძელვადიანი გეგმების დაწყობაში ეხმარებიან სტუმრებს, რომლებიც Airbnb.org-ის კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ.
 • Airbnb უზრუნველყოფს სპეციალიზებულ მხარდაჭერასა და მასპინძლებზე ზრუნვის 1 000 000$-იან გარანტიას.

გაიღეთ შემოწირულობა

გაღებული თანხა სრულად მოხმარდება მათ, ვისაც სასწრაფოდ სჭირდება დროებითი საცხოვრებელი.

შემოწირულობის გაღების პრინციპი

 • 1
  თქვენი შემოწირულობა სრულად მოხმარდება მათ, ვისაც დროებითი საცხოვრებელი სჭირდება.
 • 2
  ჩვენ არ ვაწესებთ დამუშავების გადასახადებს, ამიტომ თქვენი შემოწირულობები სრულად ხმარდება მათ, ვისაც დროებითი საცხოვრებელი სჭირდება.
 • 3
  შემოწირულობებზე ვრცელდება საგადასახადო შეღავათები აშშ-ის კანონმდებლობით დაშვებულ ფარგლებში.

გაზიარება

გაავრცელეთ ინფორმაცია

რაც უფრო მეტ ადამიანს მივაწვდენთ ხმას, მით უფრო მეტ ადამიანს დავეხმარებით. გაუზიარეთ ინფორმაცია სხვებს, რომ რთულ ვითარებაში აღმოჩენილ მეტ ლტოლვილს გავუწვდინოთ დახმარების ხელი.

შეკითხვები

რესურსების ცენტრზე გადასვლა

გაქვთ შეკითხვები ლტოლვილების მასპინძლობასთან დაკავშირებით? ჩვენ მუდამ მზად ვართ თქვენ დასახმარებლად.

Airbnb‑ს წვლილი

გაუქმებული გადასახადები

Airbnb არ დააკისრებს მომსახურების გადასახადებს არც ლტოლვილ სტუმრებს და არც მათ მასპინძლებს.

სტუმრობის დაფინანსება

Airbnb და Airbnb.org-ის სხვა შემომწირველები აფინანსებენ 20 000 ავღანელი ლტოლვილის დროებით საცხოვრებლებში განთავსებას.

მასპინძელთა მხარდაჭერა

Airbnb უზრუნველყოფს სპეციალიზებულ მხარდაჭერასა და მასპინძლებზე ზრუნვის 1 000 000$-იან გარანტიას.

პარტნიორი არაკომერციული ორგანიზაციები, რომლებიც გვერდში უდგანან ჩვენს სტუმრებს

HIAS
CWS
საერთაშორისო სამაშველო კომიტეტი